Kokio amžiaus F. Kafka pradėjo rašyti?

Kada F. Kafka pradėjo savo pirmuosius literatūrinius bandymus, sunku tiksliai pasakyti, kadangi trūksta tai patvirtinančių dokumentų. Yra likęs jo mokyklos draugo Hugo Bergmano (Hugo Bergmann) prisiminimų liudijimas, kad F. Kafka dar pradžios gimnazijoje buvo sakęs, jog norįs tapti rašytoju. Kitą patvirtinimą galima rasti dvidešimtmečio jaunuolio F. Kafkos laiške bičiuliui Oskarui Polakui (Oskar Pollak): „Ruošiu tau paketėlį, jame bus viskas, ką lig šiol esu parašęs... Netruks nieko, išskyrus dalykėlius vaikams.“

Tikriausiai F. Kafka pradėjo rašyti dar prieš savo paauglystę, būdamas maždaug 12 ar 13 metų. Ir to neslėpė nuo šeimos. Nes dienoraštyje F. Kafka rašo, kaip jis kartą (deja, sunku nurodyti šio atsitikimo datą) kone demonstratyviai giminaičių akivaizdoje rašė romaną, tačiau niekas iš giminių jo rašymu nesusidomėjo.

Antra vertus, keletas šeimos narių yra patvirtinę, kad jaunasis F. Kafka šeimos švenčių proga kurdavo trumpas pjeses su užuominomis į kai kuriuos asmenis ir kad šias pjeses pats režisuodavo, o vaidindavo jo seserys. Tokių su šeimos gyvenimu susijusių kūrybinių pokštų pats F. Kafka nelaikė literatūra, nors rašė tai ir vėliau, jau būdamas studentas.


 

© Reiner Stach © www.franzkafka.de