Kaip F. Kafkai sekėsi mokykloje?

Nuo 1889 iki 1893 metų F. Kafka mokėsi Prahos senamiesčio berniukų mokykloje, kurioje visi dalykai buvo dėstomi vokiečių kalba. Jo mokymosi pasiekimai buvo aukščiau vidutinio lygio. Išskyrus kūno kultūrą ir piešimą, kurie buvo įvertinti „patenkinamai“, visų kitų dalykų pažymiai buvo „gerai“ ir „labai gerai“. Už stropumą ir elgesį taip pat gaudavo labai gerus įvertinimus.

Kitaip reikalai klostėsi kitus aštuonerius metus, kai F. Kafka mokėsi Valstybinėje Prahos senamiesčio gimnazijoje, kurioje  mokomieji dalykai irgi buvo dėstomi vokiečių kalba. Tada F. Kafkos pažangumas labai pablogėjo, ypač prasidėjus paauglystei. Geriau nei vidutiniškai jis mokėsi tik kalbų, bet ir šiuose dalykuose kaip nors ypatingai nepasireiškė. Pavyzdžiui, paskutinėje gimnazijos klasėje iš vokiečių kalbos jis buvo įvertintas tik „patenkinamai“. Didžiausių sunkumų F. Kafka turėjo su matematika. Beje, stropumas ir elgesys laikui bėgant irgi buvo vertinami tik „patenkinamai“.


 

© Reiner Stach © www.franzkafka.de