Ar F. Kafka mėgo pasirodyti viešai?

F. Kafka mėgo skaityti garsiai (taip pat ir savo kūrinius), tačiau tai mieliau darydavo siauresniame pažįstamų klausytojų rate. Jis dažnai ką nors paskaitydavo savo seserims, visų pirma Otlai (Ottla), taip pat tėvams, labai dažnai savo draugams Maksui Brodui (Max Brod), Oskarui Baumui (Oskar Baum), Feliksui Velčui (Felix Weltsch), Francui Verfeliui (Franz Werfel) ir jų šeimų nariams. Tikras faktas, kad tokių skaitymų yra buvę F. Kafkos sužadėtinės Felicės Bauer (Felice Bauer) šeimoje, taip pat Emilijos Maršner (Emilie Marschner) salone. Ši ponia buvo F. Kafkos viršininko žmona rašytojui dirbant draudimo nuo nelaimingų atsitikimų bendrovėje. Privačiame draugų ratelyje F. Kafka skaitydavo ir kitų autorių kūrinius, pavyzdžiui H. Klaisto (Kleist), J. P. Hebelio (Hebel), F. Grilparcerio (Grillparzer), Č. Dikenso, kartą kažką skaitė netgi viename labdaros renginyje, kuris 1913 metų gruodį vyko Prahos žydų rotušėje.

Viešai skaityti savo kūrinius F. Kafka buvo pakviestas tik du kartus, ir abu kartus jis sutiko. 1912 metais Prahos Herderio draugijos rašytojų vakare F. Kafka skaitė savo neseniai baigtą novelę Nuosprendis. Už Prahos ribų F. Kafka tik Miunchene 1916 metais dalyvavo kūrybos skaitymuose; ten, Golco galerijoje (Galerie Goltz), jis skaitė savo dar nespausdintą novelę Pataisos darbų kolonijoje.

Atsiliepimai spaudoje tada buvo vien tik neigiami – ne tik dėl šokiruojančio poveikio, kurį darė tekstas, bet ir dėl publikai nepatikusio F. Kafkos skaitymo būdo. Galima spėti, kad F. Kafka skaitė daug  santūriau, nei tais laikais buvo įprasta, ir kad kaip tik dėl to prieš publiką pasirodė gana blankiai.

Paskutiniaisiais gyvenimo metais, kai jo vardas jau buvo šiek tiek žinomas, dėl sunkios tuberkuliozės F. Kafka turbūt tikrai nebūtų galėjęs dalyvauti jokiuose viešuose skaitymuose. 

 

© Reiner Stach © www.franzkafka.de