Prizai

Pirmoji vieta. Trijų mėnesių trukmės interaktyvūs, tutoriaus vadovaujami aukštesniosios pakopos vokiečių kalbos kursai DUO-online.
Antroji vieta: Dovanų kuponas vokiečių kalbos egzaminui TestDaF (vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos testui) laikyti. Šio egzamino pažymėjimą pripažįsta visos Vokietijos aukštosios mokyklos.
Trečioji–ketvirtoji vietos. Vokiečių kalbos žodynai „Wahrig deutsches Wörterbuch“.
Penktoji–dešimtoji vietos. Konkurso atminimo dovanos.